DRODZY

RODZICE I DZIECI

Jesteśmy grupą wykwalifikowanych, doświadczonych psychologów, pedagogów, trenerów, którzy z pasją i zaangażowaniem budzą w dzieciach ciekawość otaczającym światem, jednocześnie rozwijając w nich twórcze myślenie i działanie. Dzieci na naszych zajęciach uczą się wykorzystywać potęgę swoich umysłów. Im wcześniej człowiek posiądzie tę umiejętność, tym piękniejsze będzie jego życie.


 

Stworzenie "Ośrodka Twórczego Rozwoju Dzieci i Młodzieży" wynikało z naszej fascynacji twórczością i popartego pracą pedagogiczną przekonania, że twórcze myślenie można skutecznie rozwijać. Dostarczamy bogatą ofertę działań, które mają wpływ na wszechstronny rozwój dzieci w aspekcie indywidualnym i grupowym, które wpływają na umysł, ciało i duszę uczestnika. Takie zintegrowane działanie pozwala dotrzeć do uświadomionych i nieuświadomionych talentów, umiejętności i potencjałów, które każde dziecko posiada. Pozwala także poznać własne możliwości, a co za tym idzie - odkryć w sobie poczucie własnej wartości.

NASZYM NAJWAŻNIEJSZYM ZADANIEM JEST SPRAWIĆ, ABY DZIECI POLUBIŁY MYŚLENIE I NIE BAŁY SIĘ STAWAĆ NAWET PRZED NAJTRUDNIEJSZYMI WYZWANIAMI.

Tworzymy idealne warunki do uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie:

 • animujemy do rozwiązywania problemów z pomocą metod aktywizujących
 • wspólnie ćwiczymy wyobraźnię i odwołujemy się do niej
 • systematycznie rozszerzamy wiedzę naszych uczestników
 • ośmielamy do zadawania pytań i zaspokajania ciekawości
 • uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej rywalizacji

Nie zapominamy jednak o tym, aby w czasie zajęć dzieci świetnie się bawiły!

METODY

ROZWOJU

 • TECHNIKI PAMIĘCIOWE - efektywne zapamiętywanie z wykorzystaniem zmysłów (wzroku, słuchu, ruchu) jako naturalnych mechanizmów zapamiętywania
 • ŁAMIGŁÓWKI UMYSŁOWE - usprawniające pracę mózgu
 • MAPY MYŚLI - notowanie nielinearne usprawniające zapamiętywanie tekstu
 • ĆWICZENIA DRAMOWE - podnoszące poziom autoprezentacji i asertywności
 • DOŚWIADCZENIA I EKSPERYMENTY naukowe - rozbudzające ciekawość otaczającym światem
 • elementy ARTETERAPII - pokonywanie lęków, uwalnianie się od zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły
 • zabawy ROZLUŹNIAJĄCO - RELAKSACYJNE, zmniejszające poziom stresu z wykorzystaniem muzyki relaksacyjnej
 • KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA - koordynacja ciała i umysłu, zwiększająca efektywność pracy mózgu
 • elementy RUCHU ROZWIJAJĄCEGO Weroniki Sherborne - ćwiczenia integracyjne uczące współdziałania w grupie oraz empatii
 • ćwiczenia na podstawie treningu mentalnego „JAK BYĆ LEPSZYM W SZKOLE" G. Lang - osiągnięcie sukcesu w szkole poprzez wykorzystanie możliwości i potęgi własnego umysłu od najmłodszych lat
 • INDYWIDUALNY STYL UCZENIA - trening poprawiający efektywność nauki, umożliwiający osiągnięcie lepszych wyników w szkole
 • elementy pedagogiki zabawy KLANZY, mającej na celu dobre relacje i umiejętność współpracy oraz przekonanie o możliwościach rozwoju każdej osoby

KORZYŚCI

DLA DZIECKA

 • zwiększenie poziomu KONCENTRACJI
 • rozbudzenie MYŚLENIA ANALITYCZNEGO
 • podniesienie SAMOOCENY, MOTYWACJI, WYOBRAŹNI I POZYTYWNEGO MYŚLENIA
 • nauczenie się OKREŚLANIA CELÓW i konsekwentnego dążenia do ich realizacji
 • zwiększenie WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI I ODKRYCIE SWOJEGO POTENCJAŁU
 • rozbudzenie KREATYWNOŚCI, SPONTANICZNEJ EKSPRESJI I TWÓRCZEGO MYŚLENIA
 • udoskonalenie SAMODZIELNOŚCI W DZIAŁANIU
 • polepszenie KOMUNIKACJI z otoczeniem